SZKOLENIE

„Amalgamat stomatologiczny w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008”

„Primum non nocere”10 maj 2019 r. rozpoczęcie o godz. 10:00


 

Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji

deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji lek. Czesław Hoc

30 min.
Amalgamat stomatologiczny, a jego wpływ na środowisko

 

 • Czym jest amalgamat stomatologiczny

 • Amalgamat stomatologiczny, a jego oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie człowieka.

 • Zastosowanie rtęci w gabinetach stomatologicznych. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania amalgamatów stomatologicznych.​


Dr Lidia Kłos - Katedra Polityki Społeczno - Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

30 min.
Amalgamat stomatologiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

 

 • Prawa i obowiązki gabinetów stomatologicznych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008

 • Stosowanie amalgamatu stomatologicznego w świetle przepisów UE i krajowych.

 • Aspekty prawne przestrzegania przez gabinety stomatologiczne przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008

 

r.pr Krystian Makowski KANCELARIA PRAWNA PWB PAWEŁ W. BAKUN

15 min.
Przerwa kawowa
30 min.
Zastosowanie separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych po 01.01.2019 r. 

 

 • Separator amalgamatu. Wymogi spełnienia norm krajowym i UE w separacji zastosowanych urządzeń

 • Aspekty praktyczne i prawne w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 i rozporządzenia Ministra Zdrowia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017, poz. 1975 z późn. zm.).

 • Separatory amalgamatu w gabinetach stomatologicznych po 01.01.2019 r. Koszt montażu. Możliwości techniczne (w jakich fotelach powinny być montowane są separatory amalgamatu). Obsługa i serwis.


spec. ds. serwisu Zachariasz Rzeźnicki – prezes zarządu Centrum Techniki Medycznej sp. z o.o.

30 min.
Wprowadzone zmiany prawne widziane oczami stomatologa. Korzyści, zagrożenia. 

 • Historia separacji w gabinetach stomatologicznych w Europie. Wojny amalgamatowe.

 • Periodyki kontroli właściwej separacji w gabinetach stomatologicznych z punktu widzenia lekarzy stomatologów. Triki stosowane przez stomatologów, a prawidłowa obsługa urządzenia.

 • Amalgamat stomatologiczny. Toksyczność rtęci (metylortęci) w organizmie ludzkim. Wprowadzenie metali ciężkich do organizmów żywych.

 • Separator amalgamatu w gabinecie stomatologicznym. Korzyści płynące dla pacjenta, a korzyści dla stomatologa.


lek. med. Heinrich Aiple - Zaharztpraxis Heinrich Aiple Gifhorn.